HusCompagniet: Mere end et suttet bolche

HusCompagniet blev børsnoteret til kurs 117 i november 2020 hvor ejeren EQT solgte 62% af aktierne i selskabet. De resterende 38% af aktierne blev sidenhen solgt, hvor de sidste blev solgt i august 2021. EQT overtog selskabet fra FSN Capital tilbage i 2015. FSN havde ejet HusCompagniet siden 2011, hvor FSN overtog selskabet fra Axcel.

Huscompagniet byggede i 2020 mere end 2000 huse i hele norden. HusCompagniet har en forretningsmodel hvor alle husene er typehuse og derfor har relativt lave omkostninger til opførslen af husene. Huscompagniet ejer ikke byggegrundene selv, men fungerer i stedet som entreprenøren, der lejer håndværkere hos andre byggefirmaer. Dette betyder HusCompagniet operer med relativt få medarbejdere og aktiver i forhold til et traditionelt byggeselskab.

HusCompagniet opstod som følge af en fusion mellem FM-Sjøkjær og Interbyg, hvilket skabte Danmarks største udbyder af typehuse.  Langt størstedelen af HusCompagniets salg er i Danmark imens en under 10% af salg er i Sverige og Tyskland.

Figur 1: Finansiel udvikling for HusCompagniet

121.8

Aktuel kurs pr. 13/10-2021

178.0

Kursmål pr. 13/10-2021

46%

Upside pr. 13/10-2021

Antallet af nye én-families huse er langt fra niveauet op til finanskrisen

Byggeri bliver ofte forbundet med at være et cyklisk marked, hvor antallet af byggerier afhænger af markedsøkonomien. Samme resultat ses af nedenstående graf, der viser markante månedlige udsving, men når man justerer med et 12 måneders gennemsnit viser det en overordnet stabil udvikling.

Figur 2: Udvikling af fuldført byggeri af enfamiliehuse siden 1998

En asset-light forretningsmodel

HusCompagniets Asset-light-model gør, at de kender deres omkostninger for et projekt og derefter kan justere prisen for kunden. Dette sikrer dem, at deres margin er stabil, påtrods af at byggebranchen er relativt cyklisk. Dermed er HusCompagniet mindre følsom overfor udslag i priserne på byggegrunde, materialer eller andet. Dette er eksemplificeret ved, at selskabet havde positive EBIT-marginer i Finanskrise-årene 2008 og 2009.

Husene bliver heller ikke solgt inden byggeprocessen er påbegyndt, så man ikke har nogen risiko i forhold til tilladelser eller lignende. Deres Cash-conversion er også rigtig solid, da det de er forholdsvis hurtige til at færdigbygge husene, og ikke har bundet pengene i maskiner eller byggegrunde. HusCompagniet  har 3 forretningsben; Parcelhuse, Rækkehuse og VärgardaHus.

I Danmark solgte HusCompagniet 1921 parcelhuse i 2020. I Danmark er de den førende husbygger med en markedsandel på 24% og  Danmark står for 81% af HusCompagniets omsætning. HusCompagniet leverede 98% af husene til tiden og har en trustpilot score på 4,7/5.0, hvilket er førende indenfor branchen.

Den andet forretningsben er rækkehuse, hvor de både sælger færdigbyggede rækkehuse til private, primært til virksomheder og det offentlige. Dette forretningsben fylder 12% af HusCompagniets omsætning. Det er her, der ligger et meget stort vækstpotentiale, da de ikke har en ret stor markedsandel her.  Det er kontrakter, der er længere end normale og rimelig faste, derfor er de heller ikke så cykliske som f.eks. parcelhusene. De begyndte først med den professionelle del i januar 2020, så de er først lige kommet ind på det professionelle marked, hvor de professionelle køber boligerne for senere at udleje dem.

Det tredje forretningsben er VärgardaHus, som er deres svenske afdeling, hvor de bygger træhuse. Dette segment fylder 7% af omsætningen i HusCompagniet og består primært af salg til private. I dette forretningsben har der været en turnaround i gang siden 2019, men er sidenhen blevet profitabel.

Værdiansættelse

Til at værdiansætte selskabet er der udarbejdet en DCF-analyse, som tager selskabets fremtidige generering af frie pengestrømme i betragtning. WACC’en er sat til 9.5%, for at tage højde for at HusCompagniet er i en cyklisk sektor.
Aktiekursen har været presset ned af, at EQT havde en stor andel af aktier tilbage, som markedet vidste, at de skulle af med. EQT har nu solgt alle deres aktier i HusCompagniet, og der er derfor ikke det samme pres på kursen, da man ikke har en storaktionær, der sælger ud i markedet. HusCompagniet A/S har selv købt i aktien og ejer nu 8,7% af aktierne, som de forventes at annullere til næste generalforsamling. Disse aktier fratrækker vi fra antallet af samlede aktier, når vi skal beregne den fundamentale værdi af en aktie. Dette giver os så en fundamental værdi af HusCompagniet A/S på.

Figur 3: DCF-Værdiansættelse af HusCompagniet

Så den fundamentale fair værdisætning af HusCompagniet A/S har vi beregnet til at være 178 DKK. Det giver en upside på 46% til dagens kurs.

Konklussion

HusCompagniet som aktie vil altid være “billig”, som følge af eksponeringen til efterspørgslen på bygning af enfamilies-huse, der er meget cyklisk. IPA ser selskabet som attraktivt til den nuværende værdiansættelse, velvidende at selskabet altid vil se billigt ud.

Investment Panel Aarhus har pr. 13/10-2021 tilføjet HusCompagniet til modelporteføljen på baggrund af denne analyse.
Gå til modelporteføljen HER