H+H: Et solidt fundament

H+H International A/S er en dansk virksomhed, som producerer porebeton- og kalksandstens produkter til boligbyggerier. Virksomheden blev grundlagt i 1909 og børsnoteret i 1985. H+H har i dag over 1.600 ansatte på 29 fabrikker lokaliseret i Europa.

I 2020 leverede H+H en omsætning på 2,65 mia. DKK med henholdsvis 68% af omsætningen fra porebeton og 32% fra kalksandsten. Siden sidst Investment Panel Aarhus kiggede på H+H International A/S, har de formået at opnå de synergieffekter på deres opkøb i de senere år, som vi dengang forventede. Dette kan tydeligt ses i deres finansielle resultater i de seneste år. Dette afspejles også i deres flotte udvikling i aktiekursen siden sidste købsanbefaling i februar 2016. Aktiekursen er siden købsanbefalingen i 2016 steget fra 74 DKK til 192,6 DKK ved denne analyses udarbejdelse. 

208.0

Aktuel kurs pr. 02/08-2021

193.6

Kursmål pr. 02/08-2021

7%

Downside pr. 02/08-2021

Finansielle mål og resultater

H+H’s omsætning har i perioden 2012-2020 haft gennemsnitlig årlig stigning på 8,98% fra 1,2 mia. DKK i 2012 til 2,65 mia. DKK i 2020. Der er ikke nogen direkte konkurrenter med offentliggjorte finansielle rapporter, så der vælges derfor at sammenligne H+H med industriens udvikling. H+H’s hovedforretningsområder er England, Tyskland og Polen, hvor udviklingen i byggebranchen fra 2012-2020 lå på 4,6%, 4,5% og 5% pr. år. Dette indikerer derfor, at H+H oplever omsætningsvækst i perioden, som er over gennemsnittet for industrien. 

  

 

Figur 1 Historisk omsætning baseret på geografisk region. DKKm. Kilde: H+H, IPA

  

H+H er en cyklisk aktie, og følger derfor i udpræget grad samfundets konjunkturforhold. Byggebranchen har ikke oplevet faldende efterspørgsel i 2020, hvilket afspejles i H+H’s omsætning, som ikke er signifikant påvirket af coronakrisen. Omsætningen er faldet fra 2,840 mia. i 2019 til 2,654 mia. i 2020. Dog beskriver H+H, at der er stigende omkostninger, som resultat af stigende råvarepriser.  

Værdiansættelse på baggrund af ’Discounted Cash Flow-analyse’

Værdiansættelsen bliver udarbejdet gennem en DCF-analyse, som tager selskabets fremtidige salg i betragtning. IPA finder her, at H+H har en WACC på 8,87%, og at H+H’s teoretiske aktiekurs er 193,6 DKK, hvilket er mere eller mindre det aktiekursen for H+H havde ved analysens udfærdigelse på 192,6 DKK. Dette er resultat af, at der estimeres at H+H har en årlig fremtidig omsætningsvækst frem mod 2026 på 5,7%, hvilket er sat konservativt i forhold til den årlige omsætningsvækst fra 2012-2020 på 6,9%. Grunden til denne forskel skyldes primært, at H+H har haft en meget fornuftig opkøbsstrategi i de senere år. I denne analyse er fremtidige opkøb udeladt, da fremtidig indtjening og pris på opkøb ikke er muligt at estimere. Omsætningsvæksten er overordnet estimeret på baggrund af tre ting:

  1. Inflationen i de lande hvor H+H har sin kerneforretning.
  2. Estimering af deres fremtidig markedsandele på deres markeder.
  3. En estimering af markedsvæksten på baggrund af International Monetary Funds’ forecast på BNP i deres markeder.

 

Vi har udført en sensitivitetsanalyse, hvor der er taget udgangspunkt i omsætningsvæksten i terminalperioden og tilbagediskonteringsfaktoren (WACC). Her ses det, at aktiekursen er særligt følsom overfor ændringer i WACC’en. Hvis omsætningsvæksten holdes uændret på 5,7%, som antaget i værdiansættelsen, vil en ændring i WACC’en på  medføre, at der vil være et prisspænd på 167,5 DKK til 226,8 DKK. H+H er derfor særligt udsat overfor ændringer i tilbagediskonteringsfaktoren.

Tabel 1 sensitivitetsanalyse. Aktiepris. DKK. Kilde: IPA

Konklusion

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at H+H har klaret sig godt gennem coronakrisen. Byggebranchen ikke har oplevet et signifikant fald i efterspørgslen, men råvarepriserne er derimod steget, hvilket påvirker H+H’s resultat negativt. H+H er ikke i IPA’s portefølje på nuværende tidspunkt, og fremtidige usikkerheder i byggebranchen og råvarepriser kan medføre, at H+H kan opleve fald i overskudsgraden. Dog er værdiansættelsen baseret på konservative antagelser for den fremtidige omsætningsudvikling, som i høj grad er realistisk for H+H at opnå. Derudover er fremtidige opkøb også udeladt grundet manglende informationer omkring mulige opkøbskandidater, hvilket også vil kunne medføre en fornuftig upside for H+H. Dette skal ses i lyset af deres tidligere opkøb, hvor de har formået at opnå store synergieffekter. IPA anbefaler derfor, at investorer holder deres positioner i H+H.

Investment Panel Aarhus har pr. 02/8-2021 ikke tilføjet H+H til modelporteføljen på baggrund af denne analyse.
Gå til modelporteføljen HER