Væksteventyret i North Media A/S: Den er ikke død endnu!

North Media har været inde i IPA’s portefølje i flere gange, og blev fornyligt tilføjet igen. I denne analyse, vil vi forklarer, hvorfor vi finder selskabet attraktivt.

Forretningsbeskrivelse

North Media A/S blev grundlagt I 1965 med visionen om at blive markedsleder på mediemarkedet gennem formidling af information mellem detailhandel og forbrugere. Dette er i dag, mere end 50 år efter, stadig en del af North Medias primære aktivitet – “at levere kunder til vores kunder”. I dag dækker North Media over tre forretningsben: FK Distribution, North Media Online og BEKEY, hvor FK Distribution bidrager med 87% af omsætning 2020, hvorfor dette er det primære forretningsben. North Media Online der ejer og driver Boligportalen.dk og Ofir.dk er koncernens fremtidige væksteventyr, som i 2020 bidrog med 10% af omsætningen.

Som følge af udvidelsen af deres forretningsområder, har North Media en mission om at gå forrest i transformeringen fra analog til datadrevne digitale forretningsmodeller mellem detailhandel og forbrugeren. En del af virksomhedens fokus er at udbetale udbytte på baggrund af den langsigtede værdiskabelse, hvilket ses ved en udbytteudbetaling på 5 kr. pr aktie i 2020.

117.40

Aktuel kurs pr. 16/07-2021

165.00

Kursmål pr. 16/07-2021

40%

Upside pr. 15/10-2020

Seneste udvikling i aktiekursen

Aktiekursen er siden starten af 2021 steget med 38,6%, fra kurs 79,8 DKK til 110,6 DKK, og har fundet et niveau mellem 120 DKK til 103 DKK.

 

Figur 1: Aktiekursens udvikling siden Jan 2020 (Kilde: North Media A/S)

Gennemgang af de enkelte forretningsben

FK Distribution

Som tidligere nævnt, har North Media 3 forretningsområder. Målt på andel af omsætningen, er FK Distribution stadig det mest dominerende forretningsben. FK Distribution er den eneste aktør på markedet for distribution af tilbudsaviser, efter Post Nord trådte ud heraf i slutningen af 2017. Dette har været lukrativt for FK Distribution, som i 2020 leverede EBIT på 234 mDKK, steget fra 166 mDKK i 2019 tilsvarende en stigning på 40,9%. For 2021 forventer FK Distribution en EBIT mellem 210 til 230 mDKK, på trods af en nedgang i omsætning -5,0%.

Selskabet offentliggjorde d. 14. april 2021 at de udvider deres samarbejde med Deutsche Post, som består af at de skal pakke tryksager til omtrent 500.000 husstande til Slesvig-Holsten, mens Deutsche Post står for distributionen. Den oprindelige aftale bestod af pakning af tryksager til 143.000 husstande, hvori det øgede samarbejde afspejler FK Distributions stærke kapabiliteter.

Markedet for reklameaviser

For at afspejle markedssituationen for reklameaviser, ses nedenstående figur for udvikling i ”Nej Tak”- ordningen. Heri ses det, at bevægelse for aktiv fravælgelse af reklameafviser har fladet ud siden 2017. Derfor er det nuværende billede, at 50% af Danmarks husstande modtager reklameaviser, hvor 33% har fravalgt al modtagelse af reklameaviser.

Figur 2: Udvikling i “Nej tak”- ordningen. (Kilde: North Media 2020-årsrapport)

I 2019 var der særlig opmærksomhed på miljømæssige konsekvenser af reklameaviser. Dette blev særligt italesat af Coop’s daværende direktør Peter Høgsted, som d. 30.  november 2019 udtalte: Det giver ikke mening, at der hvert år bliver trykt 84.000 tons tilbudsaviser i Danmark.” Herefter besluttede han på vegne af Dagli’Brugsens 310 butikker at tilbudsaviser skulle droppes fuldstændigt. Formentlig var dette en grad af forhandlingsteknik, da Peter Høgsted på samme tidspunkt sad i forhandling med North Media. I samme forbindelse foreslog SF i et åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen, at man som udgangspunkt ikke modtog reklamer, men det var noget, man aktivt skulle melde sig til. Hvis politiske forslag som dette bliver en realitet, vil det kunne ødelægge North Medias forretningsmodel.

Erhvervsministeriet påbegyndte i 2020 et studie for at undersøge hvilket påvirkning det vil have reklameaviser, hvis ”Nej tak”-ordningen bliver konverteret til en ”Ja tak”-ordning. Dette medfører, at man som forbruger aktivt skal tilvælge at modtage reklameaviser. North Medias holdning til studiet er, at det er baseret på forskellige misforståelser af reklameavisers klimaaftryk. Heri at papiret typisk stammer fra genbrugsmateriale, samt at reklameaviser agerer råvare til andre værdikæder, såsom æggebakkeproduktion eller køkkenrulle. Yderligere mener de at en ”Ja tak”-ordning vil forskyde konkurrencesituationen, da forbrugerne typisk kun vil vælge at modtage reklameaviser fra velkendte brands.

Reklameaviser har stadig effekt på kunderne. En undersøgelse fra reklameleverandøren VistaPrint viser, at 92 % af personer mellem 18 og 23 år synes, at det er nemmere at læse printet indhold end digitalt indhold. Desuden fandt de frem til, at responsraten for direkte post er 37 % højere end for e-mail, samt at kunder havde 34 % større tiltro til printet reklamer end reklamer på søgemaskiner. Desuden er tilbudsaviserne en af de reklameformer, der giver det bedste afkast på investeret kapital, da supermarkedskæder får pengene brugt på tilbudsaviser 1,8 gange igen.

Figur 3: Effekt af reklameformer

Boligportalen

I Boligportalen er forretningen centraliseret omkring platformen, hvor udlejere og lejere finder hinanden. Det er specielt Boligportalen.dk i Danmark, der genererer omsætningen, men ledelsen håber også at få gang i det svenske marked med Bostadsportalen.se, som er den svenske pendant til Boligportalen. North Media har forsøgt at få gang i væksten ved at omlægge deres strategi. I fremtiden vil de tilbyde deres platform som en abonnementsløsning til udlejere. Derudover vil boligportalen så sælge tillægsservices til brugerne på platformen, dette kunne eksempelvis være elektronisk lejekontrakt, flytterapport og så videre. Man vil også lave en platform til privateudlejere og lejere. På den måde kommer man til at udnytte de forskellige muligheder for indtjening, samt maksimere kundernes værdi af platformen. Her bliver det specielt data, der bliver en vigtig handelsvare. Boligportalen har gennem mange år indsamlet stor mængde data om udlejningsmarkedet, som har vist sig at have en betydelig værdi for udlejerne og tredjeparter. Det er bedst eksemplificeret ved deres aftale med nationalbanken, som får adgang til deres data, dette mener vi er et kvalitetsstempel af dataene. Derudover bidrager de i forvejen til en masse ting, som deres konkurrenter ikke gøre, dette er f.eks., at de tjekker lejere i RKI, huslejekontrakt og hjælp med internet og strøm. Alle disse services er noget, som kan komme til at give vækst, når de kommer ind som ekstra services. Mange af disse ting er blevet implementeret, og er ifølge North media blevet positivt modtaget af kunderne.

Da markedet for udlejede boliger har en begrænset vækst, vil North Media vækste gennem produkt- og markedsudviklingen, hvor udviklingen af diverse ekstraservices samt markedsudviklingen i Sverige, vil blive den bærende element i ekspanderingen. Hvis man summerer alle de små nichemarkeder for diverse ekstraservices, så har man et samlet adresserbare marked på 900 millioner i Danmark. Dette mener vi, med en succesfuld ekspandering i Sverige, vil give samlet adresserbare marked på mellem 2000-2400 millioner kroner i omsætning i 2025. Her er vores forventning, at den nye strategi vil give dem en større markedsandel på det svenske marked, mens man vil bibeholde markedsandelen i Danmark og øge markedsandelene på de forskellige tillægsservices. Er de succesfuld med disse tiltag vil de også opnå en større overskudsgrad, gennem naturlige stordriftsfordele, hvorfor de faste omkostninger kan fordeles ud på flere kunder. Derfor forventer vi, at de øger overskudsgraden til et niveau omkring 35% i 2025. Dette vil resultere i en forventet omsætning på 195 millioner og en EBIT på 65 millioner i 2025 for dette forretningsben.

Figur 4: Opgørelse over det totale adresserbare marked ifølge North Media Online (Kilde: North Media årsrapport 2020)

BEKEY

BEKEY har udviklet en digital adgangsløsning, som kan give privatpersoner, pakke- og postbud muligheden for at sende og modtage virtuelle nøgler, som kan give adgang til ens bolig eller opgangen i ens lejlighedskompleks, mens man ikke er hjemme. Den digitale nøgle er tidsbegrænset, krypteret og enhver benyttelse af den virtuelle nøgle logges(gemmes) i et centralt cloudbaseret administrationssystem. Servicen gør det let at se, hvem der har låst døren op og været inde i opgangen. Det hele foregår på mobilen via en central Applikation og Bluetooth aktiverede låsesystemer.

BEKEY har opdaget en niche på et unikt marked hvor de er firstmovers. Deres App er veludviklet og de har allerede opnået en markant vækst gennem gode samarbejder med kommuner i hele Danmark gennem deres ”Homecare Danmark” – segment, som udgjorde omkring 80% af omsætningen i 2020.

BEKEYs adgangsløsninger anvendes allerede i 73 kommuner i danske og norske kommuner, og det forventes at kunne bredes ud til alle kommunerne i Danmark i løbet af de næste åringer.

Udviklingen i BEKEY forventes dog ikke at have en betydelig påvirkning på koncernens værdi og aktiekursen i fremtiden, da deres omsætningsbidrag i 2020 kun udgjorde 2,7%, og deres omsætningsvækst i hhv. 2019 og 2020 kun var 3,4% og 16,7%.

Aktieporteføljen

North Media har en meget stor aktieportefølje, som de har forrentet rigtig flot. Da dette ikke er noget af den primære drift, ser vi dog disse overskud som af mindre kvalitet end driftsoverskud. Aktieporteføljen er gået fra at være 256,5 millioner i 2018 til i dag at være 630 millioner. Aktieporteføljens værdi indregnes med en 25% discount, grundet markedsrisikoen samt forventningen om at selskabet ikke har planer om at likvidere den i dag. Ifølge North Media har de denne aktieportefølje til fremtidige opkøb af virksomheder. De har selv meldt ud at de har tilsidesat 200 millioner kroner til opkøb inden for North Media Online i løbet af det næste år. Midlerne kunne underbygge væksten på det svenske udlejningsmarked gennem opkøb af svenske udlejningsvirksomheder blandt andet indenfor udlejningsservices eller serviceleverandører indenfor udlejning af boliger.

Værdiansættelse af North Media A/S

Valuation

Vi værdisætter North Media ud fra en klassisk DCF-analyse, Her er der lagt fokus på at estimere de forskellige forretningsbens fremtidige omsætningsvækst og EBIT-marginer. DCF er dog befængt med en usikkerhed, da både fremskrivning af pengestrømme samt estimater for væksten er svære at bestemme præcist. Vi regner med at FK-distribution falder med 2% om året, grunden til at de ikke falder mere, bygger på en forventning om at de formår at sælge endnu flere tryksager i fremtiden gennem samarbejdet Deutsche Post. samt at dette giver muligheder for endnu flere samarbejder i fremtiden. Denne estimering kan dog vise sig at være forkert, da der kan komme politiske tiltag, der kan rykke ved markedet for tryksager. Sker dette skal estimaterne ændres for FK distribution. De andre forretningsben Boligportalen, Ofir og Bekey vil vækste i fremtiden, hvor North Media også er klar på at investere i disse for at opnå højere vækst. På nedenstående graf er forventningerne til omsætningsvæksten præsenteret:

Figur 5: Vækstforventningerne til de enkelte forretningsben

Ofir estimeres til at have høje vækstrater i fremtiden i takt med at North Media Online har en strategi om at vækste virksomheden så den kan konkurrere på linje med Jobindex i fremtiden. Dog forventer vi ikke de store indtjeningsrater for virksomheden i de næste 5 år, da fokusset er lagt på væksten.

Bekey har givet udtryk for at kunne vækste markant på de nordiske markeder, blandt andet Norge, men dette kommer også med forbehold for store omkostninger og kulturbarrierer. Derfor er virksomhedens vækstrater udarbejdet ud fra et konservativt estimat på de fremtidige forventninger.

2021 bliver et meget afdæmpet år for boligportalen, da man her indfører abonnementsordningen, samt de nye platforme og services. Her kommet noget af væksten til at komme fra den svenske boligside, da denne markedsplads kommer fra et meget lavt udgangspunkt. Herefter forventer vi, at de vækster bevæger sig ind i de tocifret tal indtil 2025, hvor væksten både kommer fra tilllægsservices og markedsudviklingen.

Figur 6: Historisk og estimeret omsætning og profit

Vi opererer med to forskellige cases. Vores første Case er vores base-scenario, hvor North Media lever op til vores forventningerne og væksten bliver som vi forventer det. Det andet scenario er det optimistiske, hvor Boligportalen virkelig kommer ind på det svenske marked, og får brugt pengene til opkøb på en positiv måde, der virkelig skaber vækst. Her regner vi med vækstrater i 2022 og 2023 på 20% (i base scenario er vækstraten 15% og EBIT-margin på 34% (i base scenario er det 30%) i 202. Base scenario er det forventede scenarie for North Media.

Figur 7: Historisk og estimeret omsætning og profit

Konklusion

Kurstriggers

  • De formår at skabe vækst i Boligportalen både i Danmark og Sverige, hvor de så også formår at opnå en højere EBIT-margin i dette segment
  • Tryksager holder sig ude af det politiske billede, samt FK Distribution formår at lande større aftaler med Deutsche Post om mere end Nordtyskland.
  • Væksten fortsætter i Ofir
  • Bekey formår at etablere en rentabel virksomhed ikke kun i København men også internationalt

Risikofaktorer

  • Tryksager bliver et politisk tema, hvor ja-tak ordningen så bliver indført
  • Boligportalen og Ofir formår ikke at fortsætte væksten i deres respektive segmenter
  • Bekey formår ikke at komme udenfor Hovedstadsområdet

Konklusion:

North Media har på baggrund af DCF-analysen en upside på 40% i forhold til base scenario. Mens dets upside i forhold til det optimistiske scenarie på 61%. Dette gør aktien til en meget attraktiv case. Derfor har Investment Panel Aarhus valgt at fastholde North Media i vores modelportefølje, da vi ser en stor upside i aktien. Vi vurderer at aktiemarkedet ikke har indregnet Boligportalens vækst scenarie, samt at truslen for en ja-tak indenfor tryksager er blevet vurderet til at være for høj.  IPA ser North Media A/S som en meget attraktiv investering, da den nuværende kurs er under selskabets fundamentale værdi.


Gå til modelporteføljen HER