Solar A/S – En stabil underleverandør, med en bundsolid forretning

Solar A/S er en digital og grøn sourcing- og servicevirksomhed med mere end 100 års historik i bagagen siden 1919. Solar er en professionel B2B-virksomhed, der har et bredt produktsortiment, høj tilgængelighed og logistik i særklasse, hvilket tilsammen markedsføres som værdiskabende services til kunderne. Solar er en virksomhed som fokuserer på bæredygtighed.

Solar A/S er en dansk sourcing- og servicevirksomhed, som fokuserer på professionel B2B-handel indenfor el, VVS, industri, ventilation samt klima og energiløsninger. Den er noteret på OMX Copenhagen Midcap og har en samlet markedsværdi omkring DKK 5,5 mio. Produktsortimentet, som Solar tilbyder, er bredt indenfor områder som elektrisk opvarmning, VVS, ventilation og diverse reservedele med fokus på at levere klimavenlige og energibesparende løsninger på deres primære markeder: Danmark (som udgør 33% af omsætningen), Sverige (21%), Norge (16%) og Holland (23%). Solar A/S har intet mindre end 3000 medarbejdere.

Solar A/S befinder sig i segmentet handelsvirksomheder og distributører, som er en sektor der gennem de seneste år har haft overnormal høj vækst. Sektoren, som er blevet hjulpet på vej af Corona krisens starten af 2020, har skabt et øget fokus på renovering, som har hjulpet byggebranchen på vej. Solar er på baggrund af de tidligere nævnte genanvendelige energiløsninger og bæredygtigheden, en del af et marked der forventes at vækste i de kommende år. De har dermed også stort kendskab til kunderne i industrisegmentet.

Figur 1: Finansiel udvikling for Solar A/S

746

Aktuel kurs pr. 01/04-2022

808

Aktuel kurs pr. 01/04-2022

8,32%

Upside pr. 01/04-2022

Finansielle Mål & Resultater

Solar A/S har indfriet sine finansielle forventninger for 2021, ved at opnå en EBITDA-margin på over 6%, da de endte på 7,4% i fjerde kvartal. Deres strategi CORE+ har en fortsat forventet ambition om at sætte en ny standard for indtjeningen perioden 2021 til 2023 trods det allerede opnåede mål. Dog udvikler de fortsat videre på deres kerneforretning, samt deres fire fokus strategier; Koncepter, Klima & Energi, Industri og Trade, udvikling af deres grønne profil og en mere digitaliseret styring af virksomheden. Her ser Solar nye muligheder for positiv vækst på cirka 3%, hvor vi i IPA forventer en omegn af 2,5% grundet en forventet fremtidig aftagende vækst. Vi har her taget den stigende mangel på arbejdskraft i betragtning som en fremtidig faktor, der kan skabe en underlæggende tilbagegang i byggebranchen. På nuværende tidspunkt har byggebranchen en historisk høj beskæftigelse, som forventes at falde, da tilbagetrækningsalderen ikke er lige så stigende i denne sektor. Derved forventes beskæftigelsen og aktiviteten i sektoren at stabilisere sig på en lavere niveau i fremtiden.

Markedet & Branchen

Solar A/S befinder sig i segmentet handelsvirksomheder og distributører, som er en sektor der gennem de seneste år har haft overnormal høj vækst. Sektoren, som er blevet hjulpet på vej af Corona krisens starten af 2020, har skabt et øget fokus på renovering, som har hjulpet byggebranchen på vej. Solar er på baggrund af de tidligere nævnte genanvendelige energiløsninger og bæredygtigheden, en del af et marked der forventes at vækste i de kommende år. De har dermed også stort kendskab til kunderne i industrisegmentet.

Fundamental DCF værdiansættelse

Til værdiansættelse af Solar A/S vil der blive taget udgangspunkt i en DCF-analyse.

Vores forventninger til den fremtidige omsætningsvækst antages til at være 2,5% som udgangspunkt fra 2022 frem til 2026. Desuden forventer vi en lidt faldende normaliserede EBIT-margin fra 4,6% i årsregnskabet 2021 til 4,2% i 2022, hvorefter overskudsgraden holdes konstant. Terminalværdien for virksomheden beregnes ud fra forventningen om en terminalvækst på 2% efter 5 år, som antages at være konservativt, da virksomheden har leveret 5-årig vækst på 2,93% (CAGR 2017-2021). De samlede pengestrømme tilbagediskonteres med en diskonteringsrente på 8,86%.

Antagelserne omkring virksomhedens fremtidige performance er præsenteret i Figur 2.

Figur 2: DCF forventningerne på Solar A/S

Ud fra vores forventninger til virksomhedens vækst har vi været varsomme med at antage at den historiske vækst ipå både top- og bundlinjen kan fortsætte på baggrund af den positive historiske udvikling i den underliggende branche. Ud fra vores analyse værdiansættes Solar A/S til en Enterprise værdi på DKK 5,7 mia. Efter korrigering for deres finansielle andel af likvidbeholdningen opnås en egenkapitalværdi på DKK 5,9 mia.  svarende til en aktiekurs på DKK 808.

Figur 3: Resultater DCF-analyse af Solar A/S

Historisk værdiansættelse

Hvis man kigger på Solar A/S historiske valuation, så kan man på følgende graf se den historiske EV/EBITDA.

Figur 4: Historisk udvikling af EV/EBITDA

Solar A/S handler en en del under selskabets historiske multipel-værdiansættelse. Historisk har Solar vokset del mere end forventet og har haft svært ved at levere så høje EBITDA-marginer, som i øjeblikket, derfor kan multiplen godt være kunstig lav, fordi man i femtiden forventer en lavere vækst end den historiske udvikling. Derfor mener vi, at selskabet godt handle til en discount i forhold til dets historiske gennemsnit.

Konklussion

Værdiansættelsen af Solar A/S viser at virksomhedens aktie er fair prissat af markedet og har en upside på 8,3% ifølge DCF-analysen. Når værdiansættelsen kombineres med virksomhedens sunde og stabile drift, dens stærke kernekompetencer og ledelsens historiske bevis på, at de har evnerne til at opnå de strategiske mål, vurderes det, at aktien er en stadig er en attraktiv investering. Men vi vurderer ikke at aktien vil levere et overnormalt afkast i fremtiden.

På baggrund af Analysen har IPA en hold anbefaling på Solar A/S.


Gå til modelporteføljen HER