Matas – En duft af value for den langsigtede investor

Om selskabet

Matas A/S blev grundlagt i 1949 og er Danmarks største detailforhandler inden for skønhed, sundhed og personlig pleje. Butikskæden består af ca. 280 Matas butikker, 3.000 medarbejdere samt deres webshop. Matas har ligeledes en loyalitetsklub (Club Matas) bestående af mere end 1,4 mio. aktive medlemmer, som alle sammen handlede i regnskabsåret 2018/19. Ifølge Matas’ egne oplysninger har 99% af kvinder i Danmark, kendskab til virksomheden.

Et fornyet Matas – strategi mod 2023

I 2018 lancerede Matas et investeringsprogram på 600 mio. kr., som over fem år skal være med til at sikre virksomhedens substans på lang sigt. Matas vil forsikre sig, at de er kundernes første valg – uanset om det er i en fysisk butik eller handel på internettet.

I efteråret 2018 købte Matas Firtal Group som driver 10 webshops, heriblandt Helsebixen.dk, jala-helsekost.dk og made4men.dk. Målet er heraf ekspansion af kundegrupper (helseområdet) og at udnytte Firtals digitale kompetencer i samspil med Matas´ marketingskraft og indkøbsstyrke. Dette opkøb, samt Matas´ egen vækst har øget omsætning fra web-salg fra 4% til 11% i regnskabsårets 4. kvartal. En del af investeringsprogrammet indeholder ligeledes en satsnings på ”Grøn skønhed og velvære”. Matas har åbnet en Matas Natur shop på deres hjemmeside, og to konceptbutikker i København og Aarhus, som er målrettet de grønne forbruger. Matas har ligeledes udviklet konceptet Matas Life som skal videreudvikle de fysiske butikker. Der er her lagt fokus på effektivisering, udvikling af sortiment, finde bedre beliggenheder for butikkerne og forbedre kundemødet – hvorfor medarbejderne bliver videreuddannet. Alt dette har medført udvidelser, sammenlægninger, flytning og lukning af butikker. Matas har i 2019/20 planlagt at rulle Matas Life ud til 30 butikker.

Matas købte den 28 maj Kosmolet A/S, som producerer det succesrige danske makeup-brand Nilens Jord. Prisen var 135 mio. kr. samt Matas-aktier til en værdi af 10 mio. kr., hvortil der kommer en earnout-aftale på op til 20 mio. Købet af Nilens Jord forventes at styrke Matas´ indtjening med mere end 25 mio. kr. årligt.

Matas’ fremtidige strategi bygger altså på en reetablering af koncernen, hvor der skal lægges mere fokus på onlinesalg, den ”grønne ekspansion”, samt trimme de fysiske butikker, så det bliver et mere rent, effektivt og klart koncept – men ej forglemme den individuelle kundeoplevelse. Købet af Nilens Jord kommer hertil som et naturligt led. Eksekveringen af strategien foregår frem til 2022/2023, hvor Matas forventer at vokse i alt 13% på toplinjen til en samlet omsætning på 4 mia. DKK.

Stærk frontfigur bag roret

Gregers Wedell-Wedellsborg tiltrådte som CEO den 1. november 2017 og kom fra en position som koncerndirektør for COOP Danmark A/S. Gregers Wedell-Wedellsborg har erfaring fra COOP inden for digital transformation og anses derfor for at være den rette mand bag roret. Hans erfaring inden for e-commerce og digitalisering ses også inkluderet i virksomhedens strategi mod 2023.

Skuden skal vendes i en presset branche

Den faldende indtjening belyst under den finansielle udvikling skyldes udfordringer i branchen, som Matas stadig kæmper med at tilpasse sig til. Matas’ sats på e-handel er måske påbegyndt for sent, da mange større udenlandske spillere som Amazon truer både nu og i fremtiden. Derudover oplever branchen en stor priskonkurrence fra danske lavprisvirksomheder såsom Normal, Nicehair, Coop og Salling Group, som dog ikke leverer samme høje service som Matas.

Matas arbejder altså hen i mod at blive bedre på e-handelsområdet med Gregers Wedell-Wedellsborg i front. Med Firtals Groups kompetencer, den loyale kundeklub og de nye investeringer – heriblandt, Nilens Jord, forventes det, at indtjeningen kan blive forbedret. Reetableringen af Matas´ fysiske butikker forventes ligeledes at føre til højere kundetilfredshed og bedre service samt minimere omkostningerne på lang sigt grundet Matas Life-konceptet. Samspillet mellem Matas’ fysiske butikker og e-handelsplatform skaber stor værdi for kunderne, idet mere end halvdelen af alle kunder, som handler via matas.dk, vælger at afhente deres køb i en fysisk Matas butik. Af de kunder køber omkring hver tredje kunde mere i forbindelse med afhentning af pakken.

Finansiel udvikling

Som det ses på nedenstående billede, har Matas gennem de seneste år været vidne til et faldende resultat, på trods af en stigning i omsætningen.

Figur 1: Matas’ finansielle udvikling

Faldet i Matas’ resultat skal ses i lyset af deres seneste opkøb af Kosmolet og Firtal Group, hvor Matas’ eksterne omkostninger er steget med 11% mellem 2017/18 til 2018/19. Det forventes, at en stor del af dette skyldes integrationsomkostninger i forbindelse med køb og integration af de nye forretningsområder, og således vil der være tale om en midlertidig faktor.

Derudover har opkøbene har medført, at Matas har sænket udbyttet pr. aktie fra 6,3 DKK i 2017/2018 til 3 kr. i 2018/2019. Ledelsen har påpeget, at Matas forventer at have øget de frie pengestrømme mod strategiperiodens udløb, som løbende vil blive anvendt til at nedbringe gæld, lave nye investeringer og udbetale penge til aktionærerne i prioriteret rækkefølge.

Matas forventer at deres EBITDA-margin før særlig poster vil fremover være omkring 14%, hvor det nuværende niveau er på 15,5%. Matas må derfor formode at stå overfor et mere konkurrencefyldt marked med større prispres.

Værdiansættelse af Matas

For at kunne værdiansætte Matas, er der udarbejdet en DCF-analyse. Resultat er, at Matas har en fair value på 69,13 DKK pr. aktie.

Figur 2: Opsummering af DCF

Matas’ forecast er estimeret med konservative estimater. Matas forventer en omsætning på 4 mia. DKK i 2022/23, som tidligere er blevet opjusteret fra 3,7-3,9 mia. DKK. Skal Matas opnå dette et mål, kræver det en CAGR på 3,1% over de kommende fire år. IPA mener, at denne vækstrate er meget optimistisk, når man tager højde for Matas’ nuværende konkurrencesituation, men vækstraten formodes at være drevet af opkøb fremfor like-for-like vækst. Ikke desto mindre har IPA anvendt en mere konservativ tilgang til omsætningsvæksten.

Et andet mål for deres 2022/23, er, at de ønsker at opnå en EBITDA-margin på 14% før særlige poster, hvilket er benyttet i forecastet. Med en estimeret WACC på 7,3% opnår vi en værdi på 69,1 DKK pr. aktie, hvilket indikerer en upside på knap 36%.

Figur 3: Følsomhedsanalyse

Som ovenstående tabel viser, er DCF-analysens resultat følsom over ændringer i vores udregninger og antagelser angående Matas’ WACC samt terminalvækst. Dog ser vi ikke Matas’ aktuelle kursniveau indenfor vores interval.

Konklusion

IPA har haft Matas-aktien i modelporteføljen i en lang periode, og de investorer der har været med siden børsnoteringen i 2013 har mere end halveret sin investering. Ikke desto mindre er Matas en value-aktie med stort potentiale, og IPA er villig til at vente på at potentialet bliver udløst. Aktien leverer et højt udbytteafkast, og selv med en konservativ tilgang værdiansættes aktien med en upside på over 30%. Der sættes derfor en købsanbefaling på aktien.

IPA har for nyligt suppleret yderligere op i Matas til modelporteføljen. Én eller flere af artiklens skribenter ejer også aktier i Matas.