IPAs screeningsværktøj – 1. september 2019

IPA har udarbejdet et screeningsværktøj, som har gjort det muligt at danne et overblik over hvilke aktier i OMX Copenhagen-indekset, som besidder de bedste score ud fra faktorerne; value, quality og momentum. Screeningsværktøjet bidrager med en top-down analyse, der vurderer 155 danske selskaber ud fra IPAs udvalgte faktorer og vægtning. Selskaberne rangeres efter de, som har de bedste score på baggrund af faktorernes nøgletal. Scoren tildeles mellem 0-10 ud fra en vægtning af nøgletallene, og derved fremkommer en opgørelse over hvilke danske selskaber, som ser mest attraktive ud på overfladen.

Top 20 ranglisten for september 2019 er opgjort i nedenstående tabel, hvor North Media i øjeblikket er nummer 1.

Figur 1: Top 20 aktier ud fra screeningsmodellen (Kilde: Thomson Reuters Eikon og IPA). Data fra 30-08-2019.

Hvordan fungerer screeningsværktøjet?

Screeningsværktøjet er et kvantitativt værktøj inspireret af teorien bag faktorinvestering, hvor man opdeler selskabets kvantitative informationer i forskellige kategorier, kaldet faktorer. Der er en bred konsensus ud fra empiriske undersøgelser, at faktorerne, value, quality og momentum, er vigtige. Aktier med en høj score på disse faktorer (alt efter tidsperiode og metode) har historisk givet et merafkast i forhold til aktier med en lav score.

Value har til formål at vurdere hvorvidt selskabet er billigt. For at gøre dette, har vi valgt at benytte P/E, P/B og EV/EBITDA, da disse nøgletal vurderer selskabets hhv. markedsværdi og enterprise værdi i forhold til regnskabsmæssige resultater. Quality vurderer, hvor god selskabet er til at skabe indtjening ud fra bl.a. bogført egenkapital, aktiver og investeret kapital, hvorfor ROE, ROA og ROIC er benyttet. Momentum måler, hvor meget afkast en aktie har givet til sine investorer over en tidsperiode. Her benytter vi to forskellige tidshorisonter, hvor 1 år og 3 år er valgt. Yderligere vurderes selskabets aktiepris mod den højeste aktiekurs selskabet har haft de seneste 52 uger som en del af momentum-faktoren.

Vores tre faktorer bliver vægtet ud fra IPAs investeringsfilosofi. Alle vægtninger kan ses i nedenstående figur 2.

Figur 2: Pointsystem (Kilde: IPA)

En score, som et selskab kan modtage for faktorerne, gives fra 0-10, og pointene bliver fordelt således:

100-75%            0,00 point
75-50%              3,33 point
50-25%              6,66 point
25-0%               10,00 point

Procentsatsen vurderes ud fra hvor mange selskaber i branchen, der besidder et bedre nøgletal end det individuelle selskab.

Dette scoringssystem skal ikke ses som en tilstrækkelig analyse af aktierne, men er blot et screeningsværktøj, som giver IPA mulighed for at finde nye investeringer, der herefter kan blive videreanalyseret. IPA tager også forbehold for eventuelle fejl i data.

Top 20 screeningsværktøjet er tiltænkt at blive opdateret hver måned på hjemmesiden.