AGF – Værdi på skrivebordet?

Superliga-sæsonen 2019/20 var på vej til at blive den mest succesfulde sæson i nyere tid for AGF A/S. Ville klubben ende i mesterskabsspillet, ville det være første gang siden indførelsen i 2016-17 sæsonen. Yderligere kunne klubben slutte med en Superliga-medalje, som ikke er sket siden 1996-97 sæsonen. Og ikke mindst har selskabet været højt placeret hos IPAs screeningsværktøj det seneste halvår med en høj kvalitetsfaktor.

Men på baggrund af omstændighederne blev sæsonens afslutning usikker. Dette  har betydet at AGF-aktien er faldet med 38% fra toppen d. 24. februar 2020.

Sæsonens afslutning
2019/20-sæsonens afslutning er under stor debat. Vi har vurderet sæsonens til at have to potentielle scenarier; Det første scenarie indeholder at sæsonen bliver spillet færdig uden tilskuere. Det andet scenarie indeholder en skrivebordsafslutning, hvor AGF vil slutte på tredjepladsen. En ting som vides sikkert er, at fodbold ikke spilles med tilskuere før begyndelsen af næste sæson. Dette er en udfordring, da sportsaktiviteter udgør 78% af selskabets omsætning.

På den positive side har AGF har spillet 23 kampe i sæsonen, hvori vi estimerer at de har realiseret en omsætning på omkring 74 mio. DKK for sæsonen 2019-20. Dog vil klubben miste en potentiel omsætning på 33 mio. DKK, da der mangler i omegnen af 16 kampe i sæsonen, afhængigt at klubbens avancement i Pokalturneringen.

En potentiel skrivebordsafslutning vil betyde, at AGF vil slutte sæsonen på Superligaens tredjeplads, hvilket betyder at klubben skal spille Europa League-kvalifikation i næste sæson. En skrivebordsafslutning er defineret som, at årets Superliga-sæson er færdiggspillet. Ifølge Divisionsforeningens direktør skal sæsonens afslutning afgøres ved en demokratisk afstemning mellem klubberne. Vil skrivebordsafslutningen forekomme, og AGF formår at nå Gruppespillet i Europa League, vil selskabet opnå en yderligere indtægtskilde i præmiepenge på 26 mio. DKK.

AGFs største aktiv
En spiller som formåede at skabe et stort indtryk i sæsonen, er Mustapha Bundu. På 22 kampe formåede Bundu at levere 8 mål og 10 assists, og vil derfor tiltrække interesse fra udenlandske klubber til sommer. På baggrund af tidligere handler med lignende karakteristika i Superligaen, har vi estimeret at Bundu har en værdi i omegnen af 35 mio. DKK. Dog udløber hans kontrakt udløber d. 30. juni 2021. Vil AGF kapitalisere på Bundu, kræver det at han vil blive solgt til sommer, eller i næste januarsvindue.

Figur 1: Estimat af Mustapha Bundus salgspris på baggrund af lignende handler

Omsætning for AGF i kommende år
For at estimere omsætning for de kommende år, er der taget udgangspunkt i de to tidligere beskrevne scenarier. Vi forventer at der er størst sandsynlighed, i omegnen af 75%, for at Superliga-sæsonen bliver færdigspillet. For indeværende regnskabsår vil dette ikke have nogen effekt, da sæsonen vil blive spillet uden tilskuere.

Dog, hvis beslutningen falder på en skrivebordsafslutning, står AGF i en yders gunstig situation, da dette betyder at selskabet kan modtage en stor præmiesum på op til 26 mio. DKK. Vi estimerer, at der kun er en sandsynlighed for 25% for, at dette scenarie vil forekomme.  Skulle dette ske, er vi også kun en lille sandsynlighed for, at AGF faktisk når Gruppespillet.


Figur 2: Estimat at fremtidige præmiepenge for AGF A/S ved skrivebordsafslutning

Vores estimater for AGFs fremtidige omsætning ses i nedenstående billede, hvor den høje sandsynlighed for et salg af Bundu betyder at AGF kun vil se en nedgang i omsætning på 14% for 2019-20, sammenlignet med 2018-19. Yderligere, så ses det at den potentielle Europa League-kvalifikation kan betyde en stigning i omsætning på 11% for 2020-21 sæsonen.


Figur 3: Estimat at fremtidig omsætning for AGF A/S

Dog er det vigtigt at pointere, at estimaterne antager uændrede sponsoraftaler for både 2019-20 eller 2020-21 sæsonen. TV-indtægter er også antaget uændret, hvori de i praksis bliver afgjort ud fra klubbens placering i ligaen på tre forskellige tidspunkter fordelt ud over sæsonen. Yderligere har AGF A/S pr. 8. april 2020 suspenderet forventningerne til årets resultat for 2019-20. De hidtidige forventninger var et positivt resultat før skat mellem 10 og 15 mio. DKK.

Værdiansættelse
For at estimere værdien af AGF A/S er der udarbejdet en DCF-analyse samt Peer Valuation.

Peer Valuation
Flere danske fodboldklubber er noteret på det danske aktiemarked. Her ser vi, at AGF besidder en væsentlig upside sammenlignet med andre danske fodboldklubber.

Figur 4: Peer Valuation af AGF A/S

DCF
Vi har udarbejdet en DCF-analyse, hvor vi har indregnet denne sæsons omstændigheder samt sandsynligheden for Europa-League kvalifikation i næste sæson. Der er benyttet en diskonteringsfaktor på 12,4% på baggrund af selskabets kapitalstruktur og markedsforhold. Her finder vi, at AGF har en indre værdi på 0,5 kr. pr. aktie, hvilket betyder en upside på 25,41%.

Figur 5: DCF-analyse af AGF A/S

Konklusion

IPA vurderer AGF A/S til at være en attraktiv investering, og mener at et kursmål på 0,50 er fornuftigt. Dette er baseret ud fra en DCF-analyse som tager forskellige scenarier i betragtning, samt en Peer Valuation. Vil en skrivebordsafslutning blive besluttet, vil selskabet kunne stå i en gunstig situation.

Yderligere, for den langsigtede investor vil et potentielt nyt stadion til AGF have stor betydning for selskabets omsætning. Stadion-projektet vil dog først kunne være færdiggjort mellem 2025-30.